„Bachovky“ nejsou jen krizová esence

Známá lahvička se žlutou etiketou, tzv. krizová esence (Rescue Remedy), je pro mnohé prvním setkáním s Bachovými esencemi. Jakmile zjistíme, že nám „krizovka“ skutečně zabírá, nosíme ji s sebou v kabelce, máme ji na pracovním stole v kanceláři, na nočním stolku, u zrcadla v koupelně… Prostě vždy po ruce, když „to“ na nás nebo naše blízké zase přijde. Tedy když se dostaví „krize“ v podobě šoku, vzteku, zklamání, lítosti, smutku, úzkosti, bezmoci a dalších ze škály „nepříjemných“ pocitů.

Díky své účinnosti a pozitivní zkušenosti mnohých se u nás krizová esence dostala do obecného povědomí. Je však škoda, že mnozí zůstávají pouze u ní. Krizová esence nám sice umožní se rychleji „uklidnit“, neřeší však hlubší příčiny našich emočních houpaček a dlouhodobějších negativních stavů mysli. Je také důležité poznamenat, že krizová esence je jediná směs esencí, která patří do původní metody dr. Bacha. Jakékoliv další předem namíchané směsi esencí do Bachovy květové terapie nepatří viz článek O původní metodě dr. Bacha.

Systém Bachovy květové terapie má široké využití

Pro případy, kdy nás naše negativní prožívání obtěžuje opakovaně či dlouhodobě, je vhodnější užívat esence vybrané individuálně na míru. Dr. Bach sestavil systém 38 esencí, který doplnil o jednu univerzální směs – tzv. „krizovou esenci“. Esence se kombinují dle individuálních potřeb každého člověka. V jedné lahvičce se užívá až 7 jednotlivých esencí. Metoda Bachovy květové terapie nám tedy nabízí mnohem více než jen známou krizovou esenci v podobě univerzálních kapek, pastilek, krému, žvýkaček či diskrétního spreje.

Bachovy esence nás mohou podpořit v harmonizaci negativních pocitů, které prožíváme v naší každodennosti

Využití Bachovy květové terapie je široké. V průběhu celého života se dostáváme do situací, které jsou náročné a způsobují nám psychikou nepohodu.  Ať už se jedná o silné pocity jako je výše uvedený šok, vztek, lítost či smutek, Bachovy esence pomáhají také ve stresu, po prožitém traumatu, při pocitu vlastní nehodnoty, nedostatečném zájmu o přítomnost, problémy s učením, pocitech přehlcenosti, vyčerpání, při nejrůznějších obavách, strachu o naše blízké, fobiích, nerozhodnosti, nejistoty aj. Jejich pravidelná aplikace by se dala přirovnat k procesu učení, kdy pravidelným opakováním získáváme novou dovednost.

Bachovy esence nenahrazují odbornou lékařskou či terapeutickou pomoc

Bachova květová terapie patří mezi tzv. komplementární metody a není určená k léčbě psychiatrických ani jiných diagnóz či stavů, které patří do rukou daného odborníka, tedy psychoterapeuta či odborného lékaře. Můžeme zmínit např. těžké úzkosti, klinickou depresi, schizofrenii či jiná psychiatrická onemocnění. Bachovy esence však mohou velmi úspěšně posloužit při lehčích stavech psychické nepohody či jako doplněk psychoterapie či psychiatrické léčby. Mohou také podpořit léčbu nemocí fyzického těla tím, že pomáhají vyladit psychiku, což může pozitivně podpořit samotný proces léčení nemocného těla.

Bachovy esence nikdy nevybíráme na „konkrétní diagnózu“.

Základem pro výběr vhodných esencí je aktuální prožívání klienta. Proškolený praktik při procesu identifikace vhodných esencí působí v roli průvodce a vede dialog s cílem po nejpřesněji pojmenovat konkrétní pocity, na jejichž základě vybere ve spolupráci s klientem esence k užívání. Výběr esencí na míru je tedy vhodné konzultovat s certifikovaným praktikem, který pracuje v souladu s původní metodou dr. Bacha.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.