Šetrně k planetě Zemi, aneb léčivý potenciál informace

V dnešní době je každému člověku, kterému není lhostejný osud naší planety jasné, že přišel čas o ni pečovat a v každodenním životě jednat s ohledem na její budoucnost. Přispívat k tomu, aby se prostor pro náš život zachoval i pro příští generace. Pominu-li globální aktéry, na životní prostředí má také zásadní vliv farmaceutický průmysl. Na osobní úrovni může každý z nás svým jednáním k péči o planetu také přispívat. Mnozí jednotlivci upřednostňují ekologičtější formy dopravy, jiní snížili konzumaci masa a živočišných výrobků, nakupují zodpovědnou módu, produkty ekologického zemědělství, produkují méně odpadu atd. Oblast péče o zdraví, ať už fyzické či psychické, prostor ke změně nabízí také.

Je známo, že hormony, ale i další látky z léčiv negativně ovlivňují faunu i flóru naší planety, mají také zásadní vliv na lidské zdraví

Ačkoli mnozí lékaři, a zejména farmaceutické lobby bojují proti veškerým možnostem uzdravení bez pomoci klasických léků, stoupá popularita metod založených na jiných principech léčby, namísto aplikace léčivých látek v koncentrovaném množství do lidského těla. Tyto způsoby léčby jsou k životnímu prostředí na rozdíl od farmak mnohem šetrnější.

Se vší úctou k současné medicíně, medicínu založenou na působení informace považuji za jednu z možných forem léčby budoucnosti. Síla informace“ může mít větší moc než „síla chemikálií“. Moc informace známe už z doby našeho dětství, kdy i jedna hodnotící věta našich rodičů zformovala naše sebepojetí na celý život. Stejně tak i lékařem vyslovená diagnóza s neblahou prognózou může negativně ovlivňuje následnou cestu k uzdravení. Zviditelňuje nám to mimo jiné i současná „doba kovidová“, kdy „pouhou“ informační masáží miliardy lidí jednají v zájmu mocných, omezení základního práva na svobodu a zachování tělesné integrity pozbývá hodnotu, vznikají mezilidské konflikty postavené na černobílém vidění světa, mění se světonázory a zároveň se zvyšuje nemocnost určité části lidské populace.

Informace je energie

Vše, co existuje, včetně „obyčejné“ informace, lidstvo v síle svého ega umí zneužít. Vidíme to kolem sebe každý den. Pro úmysly s láskyplným záměrem, je však možné energii informace také zužitkovat, i ve prospěch zdraví a uzdravení. Dr. Bach došel k poznání, že skutečný původ nemoci je v odpojení se od naší skutečné podstaty, v disharmonii našeho prožívání a jednání.

Nemoc nebude nikdy vyléčena současnými materialistickými metodami z jednoho prostého důvodu – její původ není materiální… Nemoc je ve své podstatě výsledkem konfliktu mezi Duší a myslí. K jejímu vyléčení nemůže dojít bez duchovního a mentálního úsilí.

(dr. Bach, Heal Thyself)

Vše stvořené na makro i mikro úrovni, tedy i člověk, i každá lidská buňka obsahuje obraz – vědomí přirozeného řádu, harmonie, tedy i dokonalého zdraví. Narušením rovnováhy vzniká nemoc. Ne-moc, tedy pozbytí moci naplňovat svůj potenciál. Nemocná je naše planeta, nemocná je naše společnost, nemocné jsou naše vztahy, nemocná jsou naše těla. K nastartování procesu změny a obnovení rovnováhy je potřeba vhodný a dostatečně silný impulz, aby změna mohla započít. Náš organismus má schopnost zaktivovat samoléčebné mechanismy, sám pro sebe, s cílem naplnit svůj harmonický potenciál, vytvoříme-li pro uzdravení vhodné podmínky.

Léčba informací má potenciál stát se léčbou budoucnosti.

Léčba „pouhou“ informací je mimo jiné hrozbou globálnímu farmaceutickému lobby. Léčba informací namísto léky a nekonečným koloběhem diagnóz, vedlejších účinků a léků na vedlejší účinky a zdravotních problémů způsobených léky… Je dostupná každému. Je levná… je jednoduchá. Jedno-duchost, tedy jednání v souladu s vědomím Ducha, v harmonii mezi Duší a tělem, naplňováním nejvyššího potenciálu, začíná vstupovat do vědomí lidstva. Neznamená to, že je třeba obor farmacie zatracovat či spoléhat pouze na metody „alternativní“ či „komplementární“. Každý musí jít svojí vlastní cestou. Avšak věřím, že krůček po krůčku, i každou kapkou Bachových esencí, každým užitým homeopatikem, či další formou pomoci s vysokým potenciálem, nakonec i každým laskavým a vlídným slovem a činem přispíváme k uzdravení jednotlivců i naší planety a naplnění nejvyššího potenciálu. Lásce.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.