Příběh esencí dr. Bacha

Bachovy esence (Bach Flower Remedies) byly objeveny díky úsilí Dr. Edwarda Bacha, anglického lékaře, bakteriologa a homeopata, který hledal jednoduchý způsob léčení dostupný každému. Ucelená metoda zahrnuje celkem 38 esencí a jedinou předem namíchanou směs tzv. krizovou esenci. Bachovy esence se vyrábějí z divoce rostoucích rostlin, přičemž se však nejedná o bylinné výtažky. Esence obsahují pouze informaci, tj. energii rostlin a mohou se tudíž používat v kombinaci s jakýmikoliv léky či psychoterapií. Bachova květová terapie patří mezi tzv. komplementární metody a je s úspěchem aplikována téměř 100 let.

Nemoc je dle Dr. Bacha výsledkem disharmonie mezi tělem, myslí a duší člověka. “Tato božsky zjevená metoda léčení nám ukazuje, že to jsou naše obavy, starosti, úzkosti a podobné pocity, které otevírají cestu k vpádu nemoci. A tak léčením našich strachů, starostí a obav a podobně se nejen osvobozujeme od nemoci, ale byliny seslané z milosti stvořitele všeho nejen odstraňují naše strachy a obavy, ale zanechávají nás šťastnějšími a lepšími.” (dr. Edward Bach, Dvanáct léčitelů)

Pokud navrátíme naší mysli klid a vneseme do své každodennosti kvality a ctnosti jako je pokora, důvěra, laskavost a vděčnost, můžeme do dalšího života vykročit vědomě, v radosti, klidu a ve zdravějším těle. Díky energetické frekvenci rostlin mohou být harmonizovány negativní stavy naší mysli a prožívaných emocí, následně pak můžeme lépe vnímat své potřeby, kým jsme a jaké je naše poslání a jednat v souladu s přirozeným řádem života.