FAQ

Nejčastější otázky a odpovědi

Využití Bachovy květové terapie je široké. V průběhu celého života se dostáváme do situací, které jsou náročné a způsobují nám psychikou nepohodu.  Bachovy esence pomáhají ve stresu různého původu, při pocitu vlastní nehodnoty, nedostatečném zájmu o přítomnost, problémy s učením či koncentrací, pocitech přehlcenosti, vyčerpání, při nejrůznějších obavách, strachu o naše blízké, fobiích, nerozhodnosti, nejistotě, nespavosti, a když je toho na nás prostě moc. Mohou nás podpořit také v době „krize“ v podobě šoku, velkého zklamání, lítosti, smutku či bezmoci během náročného období či po prožité traumatizující události.

Užívání Bachových esencí by se dalo přirovnat k procesu učení, kdy pravidelným opakováním získáváme novou dovednost. Bachova květová terapie patří mezi komplementární metody a může tedy dobře doplnit proces psychoterapie či léčbu psychofarmaky. V žádném případě však tuto léčbu nenahrazuje.

V původní metodě dr. Bacha je celkem 38 esencí a jediná namíchaná směs – tzv. krizová esence obsahující 5 esencí: bílá lesní réva, devaterník, netýkavka, slíva třešňová a snědek.

Při výběru esencí respektuji původní metodu dr. Bacha, tj. esence vybírám každému na míru dle aktuálních pocitů. Rozhovor probíhá telefonicky či přes online aplikaci (Skype, Messenger, WhatsApp, Telegram apod.). Výběr esencí pomocí kineziologického testu, kyvadla, karet apod. či bez aktivní účasti klienta (kromě dětí do 13 let) není v souladu s původní metodou dr. Bacha a tyto metody ve své praxi nepoužívám.

S výjimkou krizové esence ve své praxi žádné předem namíchané směsi nepoužívám. Ačkoli lidé trpí podobnými problémy, každý z nich při nich zažívá různé pocity. Proto je vždy potřeba vybrat esence individuálně. Dr. Bach ve svém textu Dvanáct léčitelů napsal: Nehleďte vůbec na nemoc, myslete jen na perspektivu nemocného. Byl přesvědčený o tom, že původ každé nemoci je ve způsobu nahlížení na realitu.

Bachovy esence může užívat každý. Jsou vhodné jak pro dospělé, tak pro děti, pro zvířata, a dokonce mohou pomoci i rostlinám.

Ne. Vysazení jakýchkoliv léků vždy konzultujte se svým lékařem. Bachovy esence je však možné užívat společně s léky. Stejně tak jejich užívání může proces léčby pozitivně podpořit.

Ne, Bachovy esence nemohou uškodit žádnými vedlejšími účinky. Pouze v případě nevhodné kombinace esencí mohou působit s nižší účinností, anebo vůbec.

Do jedné užívací lahvičky dávám maximálně 7 esencí.

Esence v užívací lahvičce na míru se užívají 4x denně 4 kapky. Samostatnou krizovou esenci je možné užívat dle potřeby, vždy ale 4 kapky v jedné dávce. Esence je možné kapat přímo na jazyk, případně do nápoje (sklenice vody, šálek čaje apod.), který je však potřeba celý vypít.

Elektromagnetické záření např. z mobilního telefonu či počítače na funkci esence nemá vliv.

V České republice je v Bachově květové terapii dostupné mezinárodně certifikované vzdělání dvou úrovní (Level 1 a 2), které jsem v roce 2021 oba absolvovala u lektorky Martiny Taubrové, BFPR. V současné době studuji kurz nejvyšší úrovně (Level 3) pro povýšení kvalifikace a získání statusu Mezinárodně certifikovaného praktika Centra dr. Bacha v Anglii s titulem BFPR (Bach Foundation Registered Practicioner). V ČR v současné době existuje pouze 5 praktiků s tímto titulem.