Lenka Blaho

BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE

Jemná cesta ke klidu a radostnému prožívání každodennosti

Lenka Blaho

BACHOVA KVĚTOVÁ TERAPIE

Jemná cesta ke klidu a radostnému prožívání každodennosti

bachovA květovÁ terapie

Harmonizace negativních pocitů a emocí pomocí rostlinných esencí

Bezpečná metoda, kterou je možné kombinovat s léky, homeopatiky či psychoterapií

Holistický přístup zaměřený na propojení těla a duše

Vhodné pro děti, dospělé, zvířata i rostliny

Bachovy esence na míru

esence modrá, růžová, zelená

Využití Bachovy květové terapie je široké. V průběhu celého života se dostáváme do situací, které jsou náročné a způsobují nám psychikou nepohodu.  Bachovy esence pomáhají navrátit se do rovnováhy ze stresu různého původu, z pocitu vlastní nehodnoty, nedostatečného zájmu o přítomnost, problémů s učením či koncentrací, pocitů přehlcenosti, vyčerpání, nejrůznějších obav, strachu o naše blízké, fobií, nerozhodnosti, nejistoty, nespavosti, a když je toho na nás prostě moc. Mohou nás podpořit také v době „krize“ v podobě šoku, velkého zklamání, lítosti, smutku či bezmoci, během náročného období či po prožité traumatizující události.

Užívání Bachových esencí by se dalo přirovnat k procesu učení, kdy pravidelným opakováním získáváme novou dovednost. Bachova květová terapie patří mezi komplementární metody a může tedy dobře doplnit léčbu formou psychoterapie či psychofarmaky. V žádném případě však tuto léčbu nenahrazuje.

Bachovy esence jsou vhodné nejen pro dospělé i pro děti, ale mohou posloužit také zvířatům či dokonce rostlinám. Nemají nežádoucí účinky, lze je kombinovat s jakýmikoliv léky včetně psychofarmak a homeopatik.

Jak probíhá konzultace?

Bachovy květové esence vybírám vždy na míru dle aktuálního prožívání klienta, v souladu s původní metodou dr. Bacha. Během jemně vedeného rozhovoru společně pojmenujeme konkrétní emoce a pocity, které je potřeba vrátit do rovnováhy a vybereme konkrétní esence k užívání. Konzultace v délce cca 30-50 min. probíhá online (WhatsApp, Skype, Messenger, Telegram).

Doručení lahvičky s esencemi a cena

Máte-li o Bachovy esence na míru zájem, napište mi.

O MNĚ

Mým posláním je pomáhat lidem na cestě k radostnému životu.

S lidmi každodenně pracuji již více než 10 let v roli manažerky, mentorky a ve své individuální poradenské praxi.  Jsem přesvědčená o tom, že naše zdraví závisí na míře naší vnitřní harmonie, radosti a vděčnosti prožívané v každodennosti. Cestu k této rovnováze jsem našla mimo jiné v Bachově květové terapii, která velmi jemným způsobem propojuje hlas naší Duše s myslí a tělem. Toto propojení nám umožňuje realizovat náš potenciál a žít naplněný život.

Bachovy esence vybírám každému individuálně dle aktuálního stavu a potřeb. Při své práci plně respektuji principy původní metody dr. Edwarda Bacha, kterou studuji v rámci vzdělávacího programu akreditovaného Centrem dr. Bacha v Anglii.  

autor webu Lenka Blaho

O MNĚ

Mým posláním je pomáhat lidem na cestě k radostnému životu.

S lidmi každodenně pracuji již více než 10 let v roli manažerky, mentorky a ve své individuální poradenské praxi.  Jsem přesvědčená o tom, že naše zdraví závisí na míře naší vnitřní harmonie, radosti a vděčnosti prožívané v každodennosti. Cestu k této rovnováze jsem našla v Bachově květové terapii, která velmi jemným způsobem propojuje hlas naší Duše s myslí a tělem. Toto propojení nám umožňuje naplňovat náš potenciál a žít naplněný život.

Bachovy esence vybírám každému individuálně dle aktuálního stavu a potřeb. Při své práci plně respektuji principy původní metody dr. Edwarda Bacha, kterou studuji v rámci vzdělávacího programu akreditovaného Centrem dr. Bacha v Anglii.  

autor webu Lenka Blaho

reference

„Děkuji za úžasné esence, které za mnou cestují až na druhý konec světa. Lenka dokáže i na dálku vytvořit bezpečný prostor, je velmi empatická, citlivá a laskavá."
Ester
„Po rozhovoru s Lenkou se cítím oblažena - vím, že ač řeším cokoli, je v pořádku to, co při rozhovoru cítím a jak se projevuji. A to mi pomáhá přijmout své pocity i samu sebe. Její láskyplný hlas a úsměv je povzbuzující i při sdílení náročných témat či stavů. Zažívám pocit přijetí a důvěru ve svůj růst."
Monika
„Lenka má dar dovést člověka citlivým způsobem k pojmenování toho, co skutečně cítí, a doporučit tak esence, které v danou chvíli potřebujete. Už samotný rozhovor s ní je osvěžující a povzbuzující."
Hanka

blog

NAPIŠTE MI

Udělejte první krok ke změně a napište mi! Odpovím vám během 1-2 pracovních dní.

Kontaktovat mě můžete také prostřednictvím WhatsAppu, Telegramu nebo SMS na telefonním čísle

A kéž bychom měli radost a vděčnost v našich srdcích, že velký stvořitel všech věcí ve své lásce k nám umístil byliny do polí pro naše uzdravování.

Dr. Edward Bach