O původní metodě dr. Bacha

V českém prostředí „míchá bachovky“ kde kdo a není jednoduché rozlišit odborného praktika od samozvaného „odborníka“. S Bachovými esencemi se dnes můžeme setkat v praxi psychologů, terapeutů, zdravotníků, homeopatů, masérů, učitelů jógy, porodních asistentek a dul, léčitelů, kineziologů, průvodců osobním rozvojem… Škála těch, kdo s esencemi pracují je pestrá, avšak ne všichni rozumí podstatě metody dr. Bacha.

Jedni nabízejí univerzální směsi na konkrétní problémy, někteří používají k výběru kineziologický svalový test, jiní esence vybírají „intuitivně“, další „nechávají vybrat své vyšší já pomocí kyvadla“, jasnovidcům se na vás „stačí podívat a vědí“ a ti, co „mají informace o esencích dokonale načtené“, jsou přesvědčení, že to pro práci s lidmi stačí. Praktici uvedených metod mají jedno společné – nerespektují postupy doporučené dr. Bachem. Buď kvalitním certifikovaným vzděláním neprošli, anebo dané principy z různých důvodů nerespektují.

Odborný praktik Bachovy květové terapie má certifikované vzdělání

Odborného praktika, který pracuje v souladu s původní metodou dr. Bacha poznáte poměrně jednoduše. Prošel akreditovaným vzděláním pro praktiky Bachovy květové terapie u lektora certifikovaného Centrem dr. Bacha v Anglii.

Za takové vzdělání je považován odborný kurz pro praktiky minimálně na úrovni Level 2, což je nejvyšší vzdělání v původní metodě dr. Bacha dostupné v ČR. Pro otevření vlastní praxe je v mnohých zemích nutný odborný kurz pro praktiky Level 3, který je zatím možné absolvovat pouze u zahraničních lektorů.

Mezinárodně registrovaný praktik, kterého poznáte dle titulu BFRP za jménem, absolvoval Level 3 a zároveň se zavázal respektovat Code of Practice Centra dr. Bacha v Anglii, tj. pracovat v souladu s původní metodou. Tento odborník se také kontinuálně vzdělává, ať už formou mentoringu, supervize a doplňkových odborných kurzů.

Jak tedy poznáme, že daný praktik pracuje v souladu s původní metodou dr. Bacha?

Výběr esencí probíhá za vědomé a aktivní účasti klienta

Když dr. Edward Bach sestavoval metodu užívání 38 rostlinných esencí, stavěl na svém poznání původu nemoci. Ve svých textech se odkazuje na skutečnost, že nemoci mají svůj původ v disharmonii mezi našim tělem a naší duší. Pojednává o tom, že v první řadě je třeba změnit způsob pacientova myšlení a zharmonizovat negativní pocity, které stojí za příčinou nemocí. Do popředí staví samotného pacienta a jeho zodpovědnost za vlastní zdraví, společně se schopností uvést tělo, mysl a duši do rovnováhy vlastními silami.

Dr. Bach zdůrazňoval význam aktivní účasti nemocného člověka na výběru esencí. Každý dospělý svéprávný člověk nese za své zdraví plnou odpovědnost. Také jen on sám ví, jaké nepříjemné pocity a emoce ho trápí, ať už mají se zdravotním problémem zjevnou souvislost, či ne. Už samotný proces pojmenování a porozumění vlastním pocitům je významnou součástí harmonizačního procesu. Proto metody výběru esencí jakoukoliv „spasitelskou“ či „paternalistickou“ formou bez aktivní účasti klienta (kyvadlo, kineziologie, vyšší já apod.) je klient ochuzen o to základní – zplnomocnění na cestě k harmonizaci svého negativního stavu.

Každá namíchaná lahvička má unikátní složení

U nás, ale i v zahraničí se můžete setkat s praktiky a firmami, kteří nabízejí směs esencí vytvořených k univerzálnímu použití na konkrétní problém či dokonce diagnózu. Nejčastěji se jedná o směsi na nespavost, noční strachy, na obtížné učení, na problémy ve škole, na stres, na hubnutí, pro konkrétní zvířata (esence pro kočky, pro psy, pro koně…).

Jako příklad může posloužit problém nespavosti, se kterou se někdy setkal prakticky každý z nás. Ať už se jedná o obtížné usínání, noční buzení, noční běsy nebo vstávání s pocitem nevyspání po náročných živých snech. Je zřejmé, že každého trápí nespavost z jiného důvodu. Jeden má velké starosti o zdraví svých blízkých, jiný se hroutí pod návalem pracovních úkolů a další trpí například úzkostmi nejasného původu. Zároveň každý člověk podobnou situaci emočně prožívá jinak. Proto je také potřeba přistupovat k výběru esencí zásadně individuálně.

Jakákoliv směs esencí je čistě marketingový tah s jedinou výjimkou, a tou je univerzální směs esencí, tzv. krizová esence (Rescue Remedy), která je součástí původní metody dr. Bacha.

  • Krizová esence obsahuje standartní směs pěti esencí – netýkavka (Impatiens), snědek (Star of Bethlehem), slíva třešňová (Cherry plum), devaterník (Rock rose) a bílá lesní réva (Clematis).
  • Krizová esence se užívá buď samostatně v nárazových krizových situacích, nebo jako doplněk k individuálně namíchané terapeutické lahvičce.
  • Pro dlouhodobější obtíže je vždy vhodné zvážit užívání lahvičky s výběrem esencí na míru. V jedné lahvičce je možné namíchat směs až sedmi esencí najednou.

Bachovy esence se neužívají jako homeopatika

Můžeme se dočíst, že Bachovy esence jsou homeopatika. Nejsou. Dr. Bach byl sice původně homeopat, ale od klasické homeopatie se vzdálil ve snaze objevit co nejjednodušší metodu dostupnou každému. Jeho systém 38 esencí, který je podobně jako homeopatie založen na působení „pouhé“ informace – esence rostlin, má tak k homeopatii velmi blízko, ale funguje na jiných principech.

  • Bachovy esence se nikdy neužívají na konkrétní diagnózy.
  • Esence se nepotencují (neředí a neprotřepávají).
  • Neaplikuje se princip „léčby podobného podobným“.
  • V sadě 38 esencí jsou některé esence někdy označovány jako tzv. „typové“ – tedy odpovídají přirozené povaze člověka, ale nikdy se neužívají jako samostatné konstituční homeopatické léky. I v případě užívání tzv. typových esencí je třeba vždy přihlížet k momentálnímu prožívání daného člověka.

Naštěstí Bachovy esence nemají vedlejší účinky a nemohou nikomu uškodit

Fakt, že užívání Bachových esencí je bezpečné pro každého bez ohledu na věk či diagnózu a neodborný výběr nevhodných esencí nikomu uškodit nemůže, nerespektování původní metody neospravedlňuje. V nejhorším případě nevhodně vybrané esence nebudou pozitivně účinkovat.

Ačkoliv je jednodušší prodávat univerzální směsi, testovat výběr esencí kyvadlem nebo je prostě jen tak nabízet „dle osobního pocitu“ terapeuta, tento způsob práce klienta zásadně ochuzuje o to nejdůležitější, tj. možnost použít vlastní energii ke změně svého života.

Esence se vždy vybírají na základě aktuálních pocitů klienta. Každý z nás může své potřeby s pomocí kvalifikovaného praktika pojmenovat sám, i přes to, že to vyžaduje mnohem větší úsilí v podobě vzdělávání praktika a času potřebného pro individuální rozhovor, ať už v podobě osobního setkání, online konzultace nebo formou komunikace písemné (email, chat apod.).

Nechť vám Bachovy esence slouží na cestě k harmonii ve vašem životě.

1 názor na “O původní metodě dr. Bacha”

  1. Pingback: „Bachovky" nejsou jen krizová esence - Lenka Blaho

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.